Fundamental of Stapling Techniques in Laparoscopic and Open Surgery


Period: 18.09.2019 - 20.09.2019

Surgical Training Institute organizează în perioada 18 - 20 Septembrie workshop-ul hands-on, "Fundamental of Stapling Techniques in Laparoscopic and Open Surgery".

Workshop-ul acreditat de către Colegiul Medicilor din România se adresează medicilor rezidenți și specialiștilor de chirurgie generală, cu experiență mică sau medie în chirurgia laparoscopică.

Pe durata celor 3 zile, participanții:
- vor exersa manualitatea mâinii drepte, dar și a mâinii stângi, pentru a avea gesturile corecte de manipulare a structurilor abdominale, de disecție ascuțită sau boantă, de coagualare diatermică, de clipare, de secționare, de staplare, de inserție a tuburilor de dren, de extracție a pieselor, de închidere a orificiilor de trocar;
- vor dobândi cunoștințele necesare utilizării în mod corect a instrumentelor de electrochirurgie;
- vor învăța modalitățile simple de efectuare a nodurilor laparoscopice;
- vor dobândi cunoștințele necesare efectuării unei suturi mecanice de calitate;
- vor dobândi cunoștințele necesare efectuării în mod corect a anastomozelor mecanice;
- vor dobândi cunostințe despre accidentele și incidentele ce pot apărea în timpul utilizării suturii mecanice, precum și despre modalitățile cele mai bune de rezolvare a acestora.

Workshop-ul cuprinde demonstrații chirurgicale transmise în direct, prelegeri teoretice, prezentări video, discuții de caz, exerciții practice cu antrenament la pelvitrainer, POP-trainer și pe țesuturi funcționale.

4. The workshop, accredited by the Romanian College of Physicians, is addressed to resident physicians and specialists in general surgery, with little or medium experience in laparoscopic surgery.

During the 3 days, the attendants:

- will acquire the necessary knowledge for the correct interpretation of surgical anatomy, seen from the perspective of the laparoscopic approach (trans-peritoneal and totally extra-peritoneal);

- will practice the handiness of the right hand and of the left hand, in order to have the correct gestures for manipulation of funicular structures, sharp or blunt dissection in the pre-peritoneal space, insertion, positioning and fixation of the prosthesis;

- will acquire knowledge about the accidents and incidents that may occur during the laparoscopic approach of inguinal hernia, as well as the best modalities to resolve them .

The workshop comprises live surgical demonstrations, theoretical lectures, video presentations, case discussions, practical exercises with training on pelvitrainer, POP-trainer and functional tissues.

At the end of the workshop you will be more confident in your theoretical knowledge and your practical skills concerning the laparoscopic approach of inguinal hernia and you will be able to start using these techniques in your current practice.

The number of possible attendants is limited to 18.
coordinated by
Asoc. Prof. Dr. Catalin Copaescu MD, PhD


TEAM
Prof . Dr. Florin Turcu
Asoc. Dr. Prof. Dan Ulmeanu
Simona Filip
Bogdan Smeu
Dr. Gerald Filip

There are no seats left for this course unfortunately.